Wynalazki w przestworzach, czyli prawo patentowe w kosmosie cz. 1 – Międzynarodowa Stacja Kosmiczna

Przemysł kosmiczny rozwija się w zatrważającym tempie, a do podboju przestworzy dołącza coraz więcej państw, jak również innych podmiotów. To wszystko prowadzi do większej ilości badań i prac nad rozwiązaniami technicznymi oraz wynalazkami. W związku z powyższym częściej będzie pojawiała się potrzeba zastosowania ochrony patentowej w przestrzeni kosmicznej, dlatego warto przyjrzeć się tej kwestii już teraz. W pierwszej części rozważymy rozwiązania przyjęte na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 

 Małgorzata Popiel

Dlaczego prawo patentowe jest problematyczne w przypadku kosmosu?

W przeciwieństwie do prawa autorskiego prawo do ochrony wynikającej z nadania patentu ograniczone jest do terytorium, na którym je udzielono. Przykładowo, aby uzyskać ochronę w Polsce, można wybrać procedurę krajową, czyli rejestrację bezpośrednio w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej – lub regionalną dokonywaną w Europejskim Urzędzie Patentowym [1]. Ponadto Polska jest członkiem Układu o Współpracy Patentowej z 19 czerwca 1970 roku, który pozwala na zgłoszenie patentu w trybie międzynarodowym z takim skutkiem jak  rejestracja krajowa [2].

W przestrzeni kosmicznej pojawiają się przede wszystkim dwa dylematy. Pierwszy z nich to określenie państwa pochodzenia wynalazku stworzonego w kosmosie, a drugi to jak wygląda ochrona wynalazków w przestrzeni pozaziemskiej. Szukania rozwiązań rozpoczniemy od przyjrzenia się, jak poradzono sobie z rozstrzygnięciem obu kwestii na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 

Wynalazki, a Międzynarodowa Stacja Kosmiczna

W jaki sposób poradzono sobie z tym problemem na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS)? Tak jak w przypadku innych prawnych aspektów, ramy własności intelektualnej na ISS można ustalić na podstawie umowy wielostronnej podpisanej przez partnerów programu. [3]. 

ISS składa się z modułów, które należą do różnych partnerów, przez co w każdym istnieje inny reżim prawny, zgodny z tym, który istnieje w danym państwie. Podobnie rozwiązano kwestie patentowe. Państwa rejestrują swoje wynalazki na zasadach krajowych, zachowując przy tym jurysdykcję, kontrolę oraz własność [4]. Jeżeli wynalazek zostanie wykonany w kanadyjskim laboratorium, to w zgłoszeniu patentowym jako kraj wytworzenia zostanie podana Kanada. Oczywiście tak jak w przypadku ziemskich patentów, wynalazek można zarejestrować również w innych państwach. Jeśli chodzi o państwa członkowskie ESA (Europejska Agencja Kosmiczna), każde może uznać europejski wynalazek za stworzony na jego terytorium. Jednak w przypadku rejestracji patentu w innym regionie, wynalazca musi wybrać konkretne państwo jako miejsce stworzenia wynalazku [5]. Analogicznie rzecz biorąc, ochrona udzielona w danym państwie rozciąga się również na moduł do niego należący. Oznacza to, że jeśli w Japonii udzielono patentu na dany wynalazek, będzie podlegał on ochronie wyłącznej także w japońskim laboratorium Kibo.

 
Źródła:
1 https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/wynalazki-i-wzory-uzytkowe/wynalazki-i-wzory-uzytkowe-informacje-podstawowe/zasieg-terytorialny-patentu-i-prawa-ochronnego?fbclid=IwAR2E6a1VECiIur8G6eQ8vRFrfkdrLjX_j_0Gxve2cNoiDsX9dV5rEAFXkws
2 https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/772,pojecie.html
3 https://www.theengineer.co.uk/patent-law/
4 https://www.esa.int/About_Us/Law_at_ESA/Intellectual_Property_Rights/Patents_and_space-related_inventions
5 https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/International_Space_
Station/International_Space_Station_legal_framework
 
Your email address will not be published.
*
*

BACK TO TOP