Przyrządy astronomiczne, które zrewolucjonizowały naszą wiedzę na temat wszechświata.

Artykuł przygotował członek zespołu Innspace w ramach współpracy z marką HOYA

Teleskopy diametralnie zmieniły postrzeganie i zrozumienie świata rozciągającego się poza naszą planetą. Dzięki pierwszym obserwacjom Galileusza i Newtona w XVII w. mogliśmy udowodnić, że to Słońce jest centrum naszego układu planetarnego, a także ze względu na odległość jaka dzieli nas od najbliższych gwiazd, spojrzeć w przeszłość i poznać prawa rządzące wszechświatem. Dzisiaj korzystamy z najróżniejszych i bardzo zaawansowanych teleskopów naziemnych oraz tych wyniesionych poza naszą ziemską atmosferę, a urządzenia te w sposób diametralny zmieniły nasze postrzeganie rzeczywistości, w której żyjemy.

Autor: Cyrus Sidor

Rodzaje teleskopów

Teleskop to przyrząd optyczny służący obserwacji bardzo odległych obiektów. W technice optycznej rozróżniamy trzy podstawowe rodzaje teleskopów: 

Refraktory (soczewkowe)

To teleskopy w postaci długiej tuby wykorzystujące soczewki do załamania światła i utworzenia obrazu. Ogniskowa (powiększenie) teleskopu zależy od odległości, jaką przebędzie światło po przejściu przez soczewkę, a więc zależy wprost od wielkości teleskopu.

Reflektory (zwierciadlane)

Są to teleskopy wykorzystujące zamiast soczewek zwierciadła. Dzięki odbiciu i skupieniu światła w zwierciadle wklęsłym można uzyskać duże powiększenie obrazu przy znacząco mniejszych rozmiarach przyrządu w porównaniu do refraktorów. 

Katadioptryczne (zwierciadlano-soczewkowe) 

To teleskopy łączące zalety dwóch poprzednich rodzajów. W swojej budowie wykorzystują zarówno soczewki jak i zwierciadła. Są konstrukcjami stosunkowo kompaktowymi.


Jak można zauważyć na grafice (Rys. 2), teleskopów kosmicznych powstało wiele, każdy z nich jednak obserwuje wszechświat nieco inaczej, gdyż zajmuje się obserwacjami różnych długości fal elektro-magnetycznych. Rozróżniamy teleskopy obserwujące podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet, promienie Roentgena (X-ray) oraz Gamma.

Rys. 1 Przebieg promieni świetlnych w teleskopach [https//pl.levenhuk.com/telescopes-guide/]

Refraktory
Podwójne
Potrójne
wiele innych

Reflektory
Typu Newtona
Typu Dobsona
wiele innych

Katadioprtyczne
Makustowa-Cassegraina
Schmidta-Cassegraina
wiele innych

 

Są to podstawowe rodzaje teleskopów optycznych. Jak się później okazało, obserwacja odległych obiektów z powierzchni ziemi ma swoje zasadnicze ograniczenia wynikające z obecności atmosfery, która zakłóca obraz. Odkąd człowiek zaczął eksplorować przestrzeń kosmiczną możliwe było wyeliminowanie tego problemu. 

Teleskopy kosmiczne

Wysłanie teleskopu w przestrzeń kosmiczną otworzyło nową erę w obserwacjach astronomicznych. Dzięki temu możliwe było nie tylko wyeliminowanie zakłóceń wynikających z rozpraszania światła przez ziemską atmosferę, ale również obserwacja kosmosu w innych zakresach długości fal elektromagnetycznych, które nie docierają do powierzchni naszej planety. 

Jak można zauważyć na grafice (Rys. 2), teleskopów kosmicznych powstało wiele, każdy z nich jednak obserwuje wszechświat nieco inaczej, gdyż zajmuje się obserwacjami różnych długości fal elektro-magnetycznych. Rozróżniamy teleskopy obserwujące podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet, promienie Roentgena (X-ray) oraz Gamma. 

Rys. 2 Grafika przedstawiająca wysłane na orbity teleskopy kosmiczne [https://historicspacecraft.com/Diagrams/T/ Space_Telescopes_RK2011_1200x700.jpg]
Rys. 3 Rozkład promieniowania elektro-magnetycznego wraz z przenikalnością przez ziemską atmosferę [https://jasnejakslonce.pzh.gov.pl/artykuly/13-swiatlo-uv-czym-jest-i-jak-oddzialuje-na-organizmy-zywe]

Teleskopy obserwujące w podczerwieni

Zadaniem tych teleskopów jest obserwacja obiektów zbyt zimnych by emitować światło widzialne, takich jak brązowe karły (rodzaj gwiazdy) lub mgławice pyłowe. Obserwacja musi być prowadzona w bardzo chłodnych warunkach, aby konstrukcja teleskopu (również emitująca promieniowanie podczerwone) nie zaburzała obserwacji. Teleskopy takie najczęściej są chłodzone ciekłym helem. Przykładami takich konstrukcji jest teleskop Spitzer [10], wprowadzony do użytku przez NASA, który działał od 2003 roku oraz Herschel [6] wyniesiony na orbitę przez ESA w maju 2009. Niestety po kilku latach zakończyły swoje działanie ze względu na brak środka chłodzącego. 

Teleskopy obserwujące w świetle widzialnym 

Najbardziej znanym teleskopem kosmicznym i zarazem obserwującym wszechświat w świetle widzialnym jest teleskop Hubble’a [7]. Ma on możliwość obserwacji wszechświata również w bliskiej podczerwieni oraz służy obserwacjom głębokiego kosmosu. Od 1990 roku kiedy został wyniesiony na orbitę wykonał ponad 1,4 miliona obserwacji i przyczynił się do powstania ponad 18 tys. publikacji naukowych. Przez lata jego możliwości były usprawnianie, a obrazy które przesłał na ziemię zrewolucjonizowały naszą wiedzę na temat budowy i wieku wszechświata. 

Teleskop Hubble’a ma w tym roku (2021) zostać zastąpiony przez teleskop Jamesa Webba [8], który ma mieć szersze spektrum obserwacji oraz zdecydowanie zwiększoną czułość sensorów. Innym przykładem teleskopu, który od 2009 roku stara się wychwycić obecność planet na tle gwiazd i operuje w świetle widzialnym jest teleskop Kepplera [9].

Rys. 4 Teleskop Herschel [6]
Rys. 5 Schemat budowy teleskopu Hubble'a [http://www.coseti.org/9008-065.htm]

Teleskopy obserwujące w promieniach Roentgena

Teleskopy tego typu służą obserwacji bardzo gorących obiektów (1 – 100 mln. stopni Celsjusza). Ich budowa jest zupełnie inna niż wcześniej opisanych teleskopów, gdyż wyłapują silnie energetyczne fale, które odbiją się od lustra teleskopu – na podobnej zasadzie jak rzucony kamień może odbić się od tafli wody – i kierują je na detektor. Przykładami są teleskopy Chandra [4] oraz XMM-Newton [11]. Służą do obserwacji takich obiektów jak kwazary, gwiazdy neutronowe, ogromnych mgławic i obiektów zasysanych przez czarne dziury. 

Teleskopy obserwujące w promieniach Gamma

Tego rodzaju teleskopy nie posiadają luster. Zamiast nich korzystają ze specjalnych detektorów, które mogą wychwycić najbardziej energetyczne cząstki we wszechświecie – promienie gamma. Przykładem takiego teleskopu jest teleskop Fermi’ego [5], który zbiera dane w zakresie energetycznym rzędu 10 keV – 300 GeV. Służy obserwacjom aktywnych galaktyk, blazarów, wyrzutów promieniowania gamma oraz rozbłysków słonecznych. 

Rys. 6 Teleskop XMM-Newton [https://sci.esa.int/web/xmm-newton/-/58477-xmm-newton-spacecraft]
Rys. 7 Teleskop Fermi'ego [https://en.wikipedia.org/wiki/File: Fermi_Gamma-ray_Space_Telescope_spacecraft_ model.png]
Źródła
1. https://historicspacecraft.com/Telescopes.html, dostęp (24.09.2021)
2. https://lco.global/spacebook/telescopes/space-telescopes/, dostęp (24.09.2021)
3. https://www.space.com/6716-major-space-telescopes.html, dostęp (24.09.2021)
4. Teleskop Chandra – https://chandra.harvard.edu/index.html, dostęp (24.09.2021)
5. Teleskop Fermi’ego – https://www.space.com/41191-fermi-gamma-ray-telescope.html, dostęp (24.09.2021)
6. Teleskop Herschel – https://sci.esa.int/web/herschel/-/47356-fact-sheet, dostęp (24.09.2021)
7. Teleskop Hubble’a – https://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/about, dostęp (24.09.2021)
8. Teleskop Jamesa Webba – https://www.jwst.nasa.gov/, dostęp (24.09.2021)
9. Teleskop Keppler’a – https://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/overview/index.html, https://www.space.com/24903-kepler-space-telescope.html, dostęp (24.09.2021)
10. Teleskop Spitzer – https://www.spitzer.caltech.edu/mission/fast-facts, dostęp (24.09.2021)
11. Teleskop XMM-Newton – https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/XMM-Newton_overview, dostęp (24.09.2021)
Your email address will not be published.
*
*

BACK TO TOP